Disclaimer

Informatie

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat een deel van de informatie niet of niet langer correct is. CupXchange aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie. Als u denkt dat informatie niet correct is neemt u dan contact met ons op. Links op deze website kan verwezen worden naar websites van derden. CupXchange is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Intellectueel eigendom

CupXchange, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CupXchange of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.